nordlitt: How to Postcritique III. Tekst som samhandling. I samtale med Kjersti Bale

von Nordlitt. Skandinavistische Literaturforschung im Gespräch

Kjersti Bale, Universitetet i Oslo, gjør nordlitt enda mere flerspråklig. I den første norsk-svenske episoden sammenligner hun Rita Felskis og Toril Mois litteraturteorier. Vi diskuterer bruken av begrepet «metode», den falske motsetningen mellom subjektiv og objektiv og våre opplevelser av både de teoretiske tekstene og Amalie Skrams kortroman Fru Inés. Vi ser på maskulinitet, eksotisme og seksualitet og drøfter hvordan sosiale situasjoner sitter i kroppen. Dessuten møter vi en målrettet student og blir oppmuntret til å komme oss ut.

Timestamps:
(00:01:14)        Kjersti Bales vei til litteraturvitenskapen?
(00:03:55)        Formidling av internasjonal litteraturteori til Norge
(00:08:49)        Feministiske teorier og nærlesning
(00:10:41)        Universitetet som felles tenkning
(00:12:28)        Å se det skandinaviske utenfra
(00:14:36)        Kjersti Bales vei til postkritikk?
(00:17:01)        Språk og erfaring
(00:23:12)        Toril Mois og Rita Felskis teorier utfyller hverandre
(00:26:07)        Hva er postkritikk?
(00:33:17)        Metode eller fremgangsmåte
(00:43:38)        Å arbeide med egne følelser og følelser i teksten
(00:52:39)        Introduksjon Amalie Skram
(00:58:02)        Fru Inés handling
(01:00:14)        Nye lesemåter
(01:00:58)        Miljøet i Fru Inés
(01:06:14)        Lovgiving i denne perioden
(01:09:47)        Miljø og interseksjonalitet
(01:16:02)        Kritikk av teksten
(01:21:00)        Hvorfor valgte Amalie Skram dette internasjonale miljøet?
(01:29:41)        Er det en roman som sier noe til nåtidens studerende?
(01:33:18)        Kjærlighet og seksualitet i romanen
(01:36:33)        Melankolske diktere
(01:40:05)        Hvilke råd skulle du ha gitt til student-jeget ditt?


Litteratur:

 • Skram, Amalie: Fru Inés. Oslo: Gyldendal, 1955.
 • Bale, Kjersti: “Among Norwegian Contemporary Ruins. Marit Eikemo’s Travel Essays”. In: Janicke S. Kaasa, Jakob Lothe and Ulrike Spring (Ed.): Nordic Travels, Oslo: Novus Press, 2021.
 • Bale, Kjersti:  “Melancholy at a Crossroads: Effeminate Men in Norwegian Fin-de-siècle Literature”. In: Brantly, Susan (Ed.): Scandinavian Studies. Volume 93, Issue 3. University of Illinois, 2021.

Mer litteratur:

 • Benedictsson, Victoria: Pengar. 1885.
 • Bjørnson, Bjørnstjerne: En Hanske. 1883.
 • Collet, Camila: Amtmandens døtre. 1854/55.
 • Felski, Rita: The Limits of Critique. Chicago: University of Chicago Press, 2015.
 • Moi, Toril: Revolution of the Ordinary. Literary Studies After Wittgenstein, Austin, and Cavell Chicago and London: The University of Chicago Press, 2017.
 • Said, Edward: Orientalism. New York 1979.
 • Skram, Amalie: Professor Hieronimus. Kopenhagen 1895.
 • Skram, Amalie: Hellemyrsfolket. 1887-1898.
 • Skram, Amalie: Paa St. Jørgen. Kopenhagen 1895.
 • Skram, Amalie: Lucie. 1888.
 • Skram, Amalie: Constance Ring. Kristiania 1885.
 • Stolt og slagen: Toril Moi om husmorens skjebne i Ebba Haslunds romaner. https://shows.acast.com/nbarrangement/episodes/stolt-og-slagentoril-moi-om-husmorens-skjebne-i-ebba-haslund 09.02.2021.