Confirmed plenary speakers: – Morten Christiansen (Cornell University, Ithaca) – Judith Holler (Max Planck Institute, Nijmegen) – Sean Roberts (University of Bristol, UK)– Sophie Scott […]

Konferencen dækker de nordiske sprog som andet- og fremmedsprog og flersprogethed i Norden i bred forstand. Bidrag kan fx tematisere sprogtilegnelse, sprogholdninger, sprogideologier, sprogpolitik, uddannelse, […]

Arch-enemies and best friends. Historically, Denmark and Germany have had a turbulent and volatile relationship. The conference MatchPoints Seminar 2020 at Aarhus University will focus […]

I dagene 24. – 26. april finder Maritimhistorisk Konference 2020 sted i København på den smukt beliggende marinekaserne på Nyholm. Målet med konferencen er at […]

Over the last hundred years, diplomacy has become increasingly nested in multiple IOs, from the League of Nations, via the United Nations and several economic […]

We welcome colleagues who share an interest in civil defense and the cultural history of the atomic age to contribute to and participate in the […]