• 27.05.2019 - 29.05.2019
  • 🇩🇰 Dänemark / Kopenhagen
  • Københavns Universitet Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
  • zur Website

NORDAND 14

Konferencen dækker de nordiske sprog som andet- og fremmedsprog og flersprogethed i Norden i bred forstand. Bidrag kan fx tematisere sprogtilegnelse, sprogholdninger, sprogideologier, sprogpolitik, uddannelse, literacy, sprog i fag, arbejdsmarkedsrettet sproglæring, andethed og fremmedhed, politiske diskurser, translanguaging, teori i dialog med praksis mm.