Seminar om hvordan det står til med det nordiske språkfelleskapet – ikke minst på universitetene i Norden. En ny utredning om undervisning av Nordens språk […]

In the case of restrictions due to Coronavirus, the conference will be held online. Contributions from seasoned scholars as well as from students and practitioners […]

The conference is a two-day event with one additional day of workshops. While we were planning to hold the conference in Reykjavik (Iceland), due to […]

In the case of restrictions due to Coronavirus, the conference will be held online. Contributions from seasoned scholars as well as from students and practitioners […]