Men hva skal vi snakke om? Innspill til tema sendes til nam(at)arkeologiinorge.no innen 5.mars

Ecocriticism, that is, research on the relationship between literature, culture and environment, is a rapidly growing field. With some exceptions, the focus of ecocritical research […]

Does Antarctica have a colonial history? Has it entered a postcolonial present? And are those terms even appropriate for a continent where settlers have not […]

Kvinner fra samiske samfunn har vært temmelig usynlige i historieskrivinga. Nå ser vi en økende interesse for både samisk historie og kvinnehistorie. På denne halvdagskonferansen […]

Sosiolingvistisk nettverk (SONE) er ein samanslutnad av forskarar ved norske universitet som arbeider med sosiolingvistiske problemstillingar av ulikt slag. SONE arrangerer årleg ein konferanse der […]

Grenser – i grenseløs forstand – er tema for Norske historiedager 2021. I år inviteres fagmiljøet til Tromsø, og da passer det fint å illustrere […]