• 04.02.2021
  • 🇳🇴 Norwegen / Tromsø
  • Senter for samiske studier og Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet
  • zur Website

Hvilken plass har samiske kvinner i historisk forskning og formidling?

Kvinner fra samiske samfunn har vært temmelig usynlige i historieskrivinga. Nå ser vi en økende interesse for både samisk historie og kvinnehistorie. På denne halvdagskonferansen inviterer vi til kunnskapsdeling og refleksjon om samiske kvinners plass i historisk forskning og formidling, med deltakere på tvers av grenser og fag.

Blant innlederne er: Bjørg Evjen, historiker (UiT), Ingrid Sommerseth, arkeolog (UiT), Marte Stavrum Fagertun, historiker (Nord universitet), Jenny Fjellheim, Rørosmuseet, Gudrun Eliissá E. Lindi, Sámi NissonForum / Samisk KvinneForum, Torjer Olsen, leder for Senter for samiske studier. Flere innledere vil bli annonsert etter hvert.