Idéen til og behovet for workshoppen udspringer af et igangværende forskningsprojekt under det VELUX-finansierede projekt Lyden af Hovedstaden om en sprog- og kulturhistorisk beskrivelse af […]

The conference theme is GENDER, POWER and DISEMPOWERMENT.The year 2021 marks the end of two decades where the Nordic countries have celebrated the 100th anniversary […]

Det er et vilkår for det moderne menneske, at vi gennem hele livet — på godt og ondt — berøres af offentlige og private organisationer, […]