• 11.11.2021 - 12.11.2021
  • 🇩🇰 Dänemark / u.a. Odense
  • Centre for Multimodal Communication, Syddansk Universitet
  • zur Website

17. nordiske konference om SFL og socialsemiotik

Det er et vilkår for det moderne menneske, at vi gennem hele livet — på godt og ondt — berøres af offentlige og private organisationer, fx virksomheder, interesseorganisationer, uddannelsesinstitutioner, politiske organisationer, sundhedsvæsenet, religiøse institutioner og fritidsforeninger. Derfor er ”den kommunikerende organisation” temaet for dette års nordiske konference om SFL og socialsemiotik.

Organisationers identitet, virke og kultur konstitueres og kommunikeres af deres interessenter gennem sprog, billeder, grafiske midler, bygninger og artefakter. Hvordan det sker, og hvordan vi kan forstå det ved hjælp af SFL, diskursanalytiske og multimodale tilgange, er konferencens brede tema.

IKEA som case kan tjene til inspiration. Siden 1940ene har organisationens vision været at skabe en bedre hverdag for de mange mennesker, og dens umiskendelige logo i blåt og gult vækker genkendelse verden over. Mange kender historien om grundlæggeren Ingvar Kamprad, nogle ser frem til at bladre igennem det årlige katalog og enten elsker eller hader at vandre igennem varehusets mange udstillinger. IKEA er også en arbejdsplads, hvor nordisk kultur møder globaliseringen. Og virksomheden skal løbende tilpasse sig interessenternes krav til diversitet, ansvarlighed og bæredygtighed samtidig med, at den bevarer en genkendelig identitet. IKEA er blot ét eksempel på, hvordan vores hverdag foregår i eller i tilknytning til en organisation.

Vi inviterer både abstracts med analytisk og/eller teoretisk fokus inden for alle former for kommunikation, både i og omkring organisationer og på tværs af medier —gerne med en kritisk vinkel.

Mulige emner, som kan undersøges ud fra et sprogligt såvel som et multimodalt perspektiv, kunne være:

  • Identitet, herunder branding, kultur, storytelling, værdier, missioner, visioner og lignende
  • Socialt ansvar og bæredygtighed
  • Krisekommunikation
  • Materialitet, herunder artefakter, arkitektur og rum
  • Læring og uddannelse

Som altid byder vi også oplæg, der adresserer andre temaer end det overordnede konferencetema, velkommen.