VAKKI Communication Research Association arranges a Symposium on February 7-9, 2019 under the theme of Workplace Communication. Workplace communication comprises many different settings: face-to-face meetings […]

The CLARe 4 conference in Helsinki 2019 follows the conferences in University of Louvain in 2014 and 2015 and FU Berlin in 2017. The aim […]

Temat för konferensen är Språket och det sociala, särskilt språkets roll i social inkludering och exkludering. Temat belyses ur olika perspektiv av tre plenarföreläsare: Anna […]

I symposiet diskuteras språkets djupaste väsen och språkforskningens grundläggande frågor allvarligt men avslappnat, utan att försöka undvika risker. Inte bara språkvetare är intresserade av språket […]

Temat är: Ordböcker − av vem, för vem och varför? Tre plenarföreläsare har inbjudits: Anna Helga Hannesdóttir, Iztok Kosem och Nina Martola. Konferensen arrangeras av […]

Third Workshop of the Ecocritical Network for Scandinavian Studies In the current climate of a global ecological crisis, visions and representations of the Nordic environment […]