• 03.06.2019 - 04.06.2019
  • 🇫🇮 Finnland / Åbo
  • Åbo Akademi
  • zur Website

Det sextonde symposiet: Språkets funktion

I symposiet diskuteras språkets djupaste väsen och språkforskningens grundläggande frågor allvarligt men avslappnat, utan att försöka undvika risker. Inte bara språkvetare är intresserade av språket utan också hos forskare inom andra vetenskapsgrenar. Symposiets temabeteckning ”språkets funktion” hänvisar till det faktum att alla forskare som arbetar med språket måste ta ställning till dess funktion minst på följande tre sätt:

– Vad är språkets funktion i det tema som jag forskar i?

– Vilka är språkets funktioner? Är någon av dem viktigare än de andra?

– Varför finns språket över huvud taget och varför är det sådant som det är?

Symposiet är tvåspråkigt: i både föredrag och diskussionen kan man fritt använda svenska eller finska. Vid behov går det an att använda andra språk också.

Vi ber att intresserade skickar rubriken och en VÄLDIGT kort abstrakt (max 50 ord) senast den 1.5.2019.