• 04.06.2019 - 07.06.2019
  • 🇫🇮 Finnland / Helsinki
  • Institutet för de inhemska språken i samarbete med Helsingfors universitet och Nordiska föreningen för lexikografi
  • zur Website

Den 15. Kon­fe­ren­sen om Lex­i­kogra­fi i Nor­den

Temat är: Ordböcker − av vem, för vem och varför? Tre plenarföreläsare har inbjudits: Anna Helga Hannesdóttir, Iztok Kosem och Nina Martola.

Konferensen arrangeras av Institutet för de inhemska språken i samarbete med Helsingfors universitet och Nordiska föreningen för lexikografi. För frågor och mer information kontakta: lexikografi-2019(at)helsinki.fi

Vi välkomnar särskilt bidrag i anslutning till konferensens tema Ordböcker − av vem, för vem och varför?, men också andra inlägg om lexikografi i teorin och praktiken är välkomna. Inläggen kan vara i form av föredrag eller poster. Konferensens språk är danska, norska eller svenska, undantagsvis engelska.

Fristen för insändning av abstrakt är 31 december 2018.