• 08.05.2019 - 10.05.2019
  • 🇫🇮 Finnland / Turku
  • Åbo Akademi
  • zur Website

Svenskans beskrivning 37

Temat för konferensen är Språket och det sociala, särskilt språkets roll i social inkludering och exkludering. Temat belyses ur olika perspektiv av tre plenarföreläsare: Anna W Gustafsson (Lunds universitet), Karin Hagren Idevall (Uppsala universitet) och Karin Milles (Södertörns högskola).

Konferensen kommer förutom tre plenarföredrag att innehålla parallella sessioner med föredrag och en session med posterpresentationer. Här är alla bidrag som anknyter till svenskans beskrivning välkomna, dvs.
sektionsföredrag och postrar behöver inte ligga inom konferenstemat.
Efter konferensen kommer ett urval av föredragen att publiceras i en konferensvolym.

Viktiga datum:

– Fredag 1.2.2019: Sista dag för anmälan av sektionsföredrag och posterpresentationer
– Torsdag 28.2.2019: Meddelande om antaget konferensbidrag
– Fredag 15.3.2019: Sista dag för anmälan om deltagande
– Onsdag 8.5 – fredag 10.5.2019: Konferens

Kontakt

– E-post: svebe37(at)abo.fi