Arrangemang med institutionen för litteratur, idéhistoria och religion och institutionen för didaktik och pegagogisk profession. Föreläsare: den svenska skolaktiva poeten Olivia Bergdahl, Dr. Debbie Pullinger, […]

Den 5–6 mars anordnar Institutionen för nordiska språk ett minisymposium för att välkomna Damaris Nübling och Mirjam Schmuck från Johannes Gutenberg-Universität Mainz som gästprofessorer i […]

Språkets betydelse för högre utbildning och yrkesutövande. En nationell konferens för erfarenhetsutbyte om språkinsatser av olika slag inom kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen. […]

Måndagen den 23 mars arrangerar Isländska sällskapet och Institutionen för nordiska språk ett endagssymposium om fornisländsk kortprosa, så kallade þættir eller tåtar på svenska.

Workshoppen "Språken som mötesplats" syftar till att belysa och bearbeta ämnet historisk sociolingvistik från olika synvinklar samt ge plats för en diskussion om hur olika […]

Det nationella symposiet för ASLA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, anordnas den 23-24 april 2020 vid Göteborgs universitet. Temat är Språklig mångfald, vilket ska tolkas […]