• 19.03.2020
  • 🇸🇪 Schweden / Stockholm
  • Institutionen för svenska och flerspråkighet och Sektionen för uppdragssamordning, Stockholms universitet
  • zur Website
  • abgesagt / verschoben

Språkets betydelse för högre utbildning och yrkesutövande

Språkets betydelse för högre utbildning och yrkesutövande.
En nationell konferens för erfarenhetsutbyte om språkinsatser av olika slag inom kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen.

Konferensen vänder sig till dig som undervisar eller samordnar inom kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen (t.ex. lärare, läkare och andra yrkesgrupper) och/eller har ett särskilt intresse för frågor som rör språkanvändning och språkutveckling inom kompletterande utbildningar och/eller utländska akademikers möte med den svenska högskolemiljön och arbetsmarknaden.