• 23.04.2020 - 24.04.2020
 • 🇸🇪 Schweden / Göteborg
 • Association suédoise de linguistique appliquée
 • zur Website

ASLA 2020

Det nationella symposiet för ASLA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, anordnas den 23-24 april 2020 vid Göteborgs universitet.

Temat är Språklig mångfald, vilket ska tolkas i vid och kreativ bemärkelse. Även bidrag inom tillämpad språkvetenskap som inte knyter an till temat är välkomna. Utöver sessionspresentationer innehåller symposiet tre plenarföredrag och ett panelsamtal om Språklig mångfald och samverkan.

Plenartalare:

 • Hanna Sofia Rehnberg, Södertörns högskola
 • Jan Svennevig, MultiLing Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo
 • Maria Löfdahl, Institutet för språk och folkminnen, och Johan Järlehed, Göteborgs universitet

Konferensens språk är svenska, danska, norska och engelska.

Viktiga datum:

 • 3 september 2019 System för inlämning av abstract öppnar
 • 1 november 2019 Sista dag för inlämning av abstract
 • 18 december 2019 Besked om antaget abstract
 • 8 januari 2020 Registrering öppnar
 • 23-24 april 2020 ASLA-symposium

Varmt välkommen till ASLA-symposiet 2020 i Göteborg!

Organisationskommittén genom Stina Ericsson