• 05.03.2020 - 06.03.2020
  • 🇸🇪 Schweden / Uppsala
  • Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet
  • zur Website

Namnforskning i Uppsala – I går, i dag och i morgon

Den 5–6 mars anordnar Institutionen för nordiska språk ett minisymposium för att välkomna Damaris Nübling och Mirjam Schmuck från Johannes Gutenberg-Universität Mainz som gästprofessorer i namnforskning.