• 16.04.2020
  • 🇸🇪 Schweden / Stockholm
  • Institutionen för svenska och flerspråkighet och Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska vid Stockholms universitet
  • zur Website

Språken som mötesplats. Historisk sociolingvistik som forskningsämne i Sverige

Workshoppen "Språken som mötesplats" syftar till att belysa och bearbeta ämnet historisk sociolingvistik från olika synvinklar samt ge plats för en diskussion om hur olika ämnestraditioner och discipliner skulle kunna mötas i intresset för språk och språkbruk i ett socialt och historiskt perspektiv.

Möjliga samarbetsformer inom ramen för ett nätverk för historisk sociolingvistik kommer att diskuteras. Fokus är tänkt att ligga på forskning om språk och språkbruk i Sverige och Norden (men inte nödvändigtvis om svenskan eller om de nordiska språken).

Workshopen är resultatet av ett samarbete mellan forskare vid Uppsala och Stockholms universitet och en uppföljning av en workshop i Uppsala hösten 2019.
Tre föredrag

Workshopen/webbinariet inleds med tre föredrag:

– Memet Aktürk Drake, Uppsala universitet, kommer att resonera om ämnet historisk sociolingvistik i Sverige och internationellt.
– Michelle Waldispühl, Göteborgs universitet, talar om ämnet bland annat utifrån sina erfarenheter av seminarieserien Språk i samhällelig kontext vid Göteborgs universitet.
– Christoffer Åhlman, Stockholms universitet, kommer att tala om forskning på språk och språkbruk inom historieämnet.

Föredragen följs av en diskussion om vilka önskemål som finns av framtida aktiviteter inom ramen för ett nätverk.