• 17.08.2023 - 18.08.2023
  • 🇩🇰 Dänemark / Aarhus
  • Historie og Klassiske Studier på Aarhus Universitet
  • zur Website

Dansk historikermøde

Afdeling for Historie og Klassiske Studier på Aarhus Universitet indkalder derfor bidrag til mødet i form af paneler, roundtables og posters.

Paneler består af 3-4 paneldeltagere og en ordstyrer. Panelforslag skal indeholde en beskrivelse af temaet for panelet på ca. 100 ord og individuelle beskrivelser af de 3-4 paneldeltageres papers på ca. 100 ord for hvert. Derudover skal forslaget indeholde navne og eventuel institutionel tilknytning på paneldeltagerne og på en ordstyrer. Et panel bør sammensættes, så deltagerne kommer fra forskellige institutioner, også gerne uden for universitetsmiljøet.

Roundtables er et bredere diskussionsformat med flere deltagere, der adresserer en bredere tematik inden for historiefaget. Temaet kan være relateret til forskning men må også gerne handle om undervisning, formidling, metode, etik eller andre emner af bred relevans for historikere i Danmark. Forslag til roundtables skal indeholde en samlet beskrivelse af roundtablet på ca. 300 ord samt navne og eventuel institutionel tilknytning for hver af panelets 4-6 deltagere samt en ordstyrer.

Posters: En poster er en A0-plakat, der bliver ophængt et centralt sted på konferencen. Posterformatet kan anvendes til at præsentere nystartede ph.d.-projekter, nye undervisningsformater, kollektive forskningsprojekter eller andre aktiviteter, der er i opstartsfasen eller under udvikling. Det kan også anvendes af institutioner såsom biblioteker, museer og arkiver, der gerne vil fremvise en vigtig samling eller ressource, som kan have interesse for historikere i Danmark. Ønsker du at deltage med en poster, skal du indsende en beskrivelse af posterens indhold på ca. 100 ord.

Der modtages ikke forslag til individuelle papers.

Forslag kan indsendes på dansk, norsk, svensk og engelsk. Deadline er mandag den 16. januar 2023. Forslagsstillere får besked om, hvorvidt deres forslag er accepteret i midten af februar 2023. Information om program, tilmelding, deltagerbetaling, forplejning m.m. følger snarest derefter.