• 06.02.2025 - 07.02.2025
  • 🇸🇪 Schweden / Göteborg
  • Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi, Göteborgs universitet
  • zur Website

Forum för Textforskning (FoT) 17

Välkomna till Forum för Textforskning 17 vid Göteborgs universitet den 6 och 7 februari 2025. Konferensens tema är Text och demokrati och vi välkomnar såväl bidrag som belyser temat som andra bidrag inom forskningsområdet.