• 15.09.2022 - 16.09.2022
  • 🇸🇪 Schweden / Stockholm
  • Södertörns högskola
  • zur Website

OFTI 2022

Givet det rådande läget med COVID 19-pandemin och vaccinationshastigheten har vi i arrangörskommittén beslutat att skjuta upp OFTI ytterligare en gång. Vi har övervägt alternativa former för konferensen, men kommit fram till att den digitala formen dessvärre inte kan erbjuda det utrymme vi önskar skapa för att göra OFTI till en informell mötesplats.

Vi tycker att det är lika tråkigt som ni, men vi ser verkligen fram emot att välkomna er till svenskämnet vid Södertörns högskola 15-16 september 2022. Ta hand om er, så ses vi nästa höst.

Vi återkommer med information om konferensen i en ny utlysning längre fram.

Varma hälsningar från organisationskommittén

genom Lina Nyroos och Simon Magnusson