• 14.10.2021 - 15.10.2021
  • 🇸🇪 Schweden / Stockholm (online)
  • Riksarkivet, Stockholms universitet och Kungl. Biblioteket
  • zur Website

Sällskap för Östnordisk Filologis femte internationella konferens

Sällskap för Östnordisk Filologis (SÖF) femte internationella konferens kommer att arrangeras online 14–15 oktober 2021, som ett samarbete mellan Riksarkivet, Stockholms universitet och Kungliga Biblioteket. SÖF bildades 2013 och syftet är att stärka den östnordiska filologin och främja studier i gammeldansk och fornsvenska.