• 12.10.2023 - 13.10.2023
  • 🇸🇪 Schweden / Uppsala
  • Institutionen för nordiska språk, Uppsala Universitet
  • zur Website

11:e konferensen om Språk, kön och identitet

Abstract som lämnas in ska vara maximalt 300 ord, inkl. referenser. Vi välkomnar bidrag som knyter an till konferensseriens övergripande tema, dvs. forskning om språk, kön och identitet. Bidrag kan vara på svenska, danska, norska eller engelska.