• 10.10.2024 - 11.10.2024
  • 🇩🇰 Dänemark / Aarhus
  • Nordisk ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
  • zur Website

20. MUDS – Møderne om Udforskningen af Dansk Sprog

Da formålet med MUDS-møderne er gensidig inspiration og orientering, modtager vi foredrag inden for alle discipliner af dansk sprogforskning.
Beskrivelser af igangværende pro­jekter er meget velkomne, ligesom det vil være muligt at afholde workshops og opstille posters. Der afsættes 20 minutter pr. deltager, fx til et foredrag, plus 10 minutter til diskussion.

I for­længelse af konferencen i 2024 udsendes den 20. konferencerapport med fagfællebedømte bidrag.

Tilmeldingsfristen med og uden oplæg eller poster er
d. 28. august 2024, klokken 10:00.