• 09.11.2023 - 11.11.2023
  • 🇫🇮 Finnland / Tampere
  • Tampere University
  • zur Website

AFinLA höstsymposium

Vi inbjuder språkvetare och andra intresserade att anlägga ett kreativt, brett och mångsidigt perspektiv på språkvetenskapliga frågor såväl ur teoretisk som ur praktisk synvinkel. Symposiets tema Vetenskapliga brobyggen uppmuntrar till att söka nya kopplingar till exempel mellan olika forskningsmetoder, datatyper, teoriinriktningar, paradigm, språkuppfattningar eller discipliner.