• 04.11.2021 - 05.11.2021
  • 🇳🇴 Norwegen / Arendal
  • Forskernettverk Agder
  • zur Website

Agderseminaret 2021

Agder – det egentlige Sørlandet – forbindes i dag først og fremst med sol og sommervarme, ferie og fritid. Men Agder var også et viktig arbeiderfylke, og Agderseminaret 2021 har som målsetting å synliggjøre dette:
Å hente fram fra glemselen arbeid, arbeiderne og arbeiderbevegelsen i Agder.

Allerede i tida før den industrielle revolusjon fantes det store, fabrikk- og til og med konsernmessig organiserte arbeidsplasser i Agder, særlig ved de tre store jernverkene Baaseland/Næs Jernverk (1665–1909), Egelands Jernverk (1705–1884) og Frolands Verk (1763–1876). Helt i begynnelsen av 1800-tallet bygde Hans Nielsen Hauge og hans tilhengere opp et imponerende, lite industrisamfunn på Fennesfoss i Setesdal. Under den industrielle revolusjonen var det nettopp i Agder, nærmere bestemt i Arendal, at Det norske Arbeiderpartiet ble stiftet i 1887.

Viktige agitatorer, ideologer og strateger har sitt opphav på Sørlandet: Ole «Ola Tiltak» Colbjørnsen (1897–1973) kom fra Vegårshei; statsråd, kommunal- og stortingspolitiker Nils Hjelmtveit levde i Agder og gjorde Stokken til en sosialdemokratisk mønsterkommune; fylkesmann i Vest-Agder Lars Evensen, som sto bak den største kraftutbyggingen i Norge, Sira-Kvina-anlegget (som var inspirert av Roosevelts Tennessee-Valley-prosjekt), og ikke minst Magnhild Hagelia, som var Norges første kvinne i Stortingets varapresidentskap på 1960-tallet

Arbeid, arbeiderne og arbeiderbevegelsen i Agder har ikke bare ei fortid, men også ei samtid. Avslutningsvis vil seminaret kaste lys på og drøfte dagsaktuelle emner som arbeidsmigrasjon inn og ut av Agder, nyliberalismen i Agder, organisasjonsgraden og rekruttering i Agder med mer.

Seminaret har som mål å samle forskere og lekfolk, ikke minst fra arbeiderbevegelsen, fra Agder og andre landsdeler for å gå opp forskningsfronten og indentifisere hull i vår kunnskap om arbeid, arbeidere og arbeiderbevegelse på Sørlandet.