• 26.04.2024
  • 🇫🇮 Finnland / Helsinki
  • Svenska litteratursällskapet i Finland
  • zur Website

Att läsa queert – queerteoretisk litteraturforskning

Queerteorin gjorde sitt intåg i litteraturvetenskapen under 1990-talet och har resulterat i en mängd nydanande läsningar av både etablerade och tidigare bortglömda författarskap. Det queerteoretiska forskningsfältet omfattar läsningar med fokus på kön och sexualitet, såväl som feministiska, postkoloniala, intersektionella och skeva läsningar.

Under seminariet vill vi ta pulsen på den queerteoretiska litteraturforskningen. Vilka strömningar är aktuella och hur har begreppen utvecklats och förvaltats i finlandssvenska, finska och svenska sammanhang?

Du kan delta på plats i SLS auditorium i Helsingfors eller via Zoom. Evenemanget är avgiftsfritt och öppet för alla intresserade men kräver förhandsanmälan.