• 24.08.2022 - 27.08.2022
  • 🇸🇪 Schweden / Lund
  • Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund-Hankuk
  • zur Website

CSS Conference 2022

CSS, numera Centre for Scandinavian Studies Copenhagen–Lund-Hankuk, är ett internationellt forskningscentrum inom forskningsfältet Scandinavian Studies. Vi arbetar med att skapa internationella samarbeten och gemensamma forum för alla som forskar i nordiska språk och i nordisk kultur. Framförallt strävar vi efter att utgöra en kontinuerlig länk mellan de nordiska ländernas nationella forskningsmiljöer och den rika flora av utomnordiska institutioner och organisationer som bedriver forskning om Norden och som finns etablerade över hela världen. Sedan hösten 2021 har vi också inlett ett nära samarbete med Department of Scandinavian Languages and Literature at the Hankuk University of Foreign Studies (HUFS), beläget i Seoul, för att stärka kontakten forskare i denna del av världen.

Liksom tidigare år är Språk- och litteraturcentrum (SOL) vid Lunds universitet huvudarenan för konferensens aktiviteter, men nytt för i år är att vi planerar att förlägga en eftermiddag, på fredagen, till Köpenhamn. Det kommer att röra sig om ett arrangemang i samarbete med Frederiksbergmuseernes avdelning för dansk humor och satir – STORM. Mer information om detta kommer att presenteras efter hand.

Årets övergripande tema är Nordisk humor i Världen, ett underutforskat fält som vi förväntar oss kommer att stimulera till nya och kreativa perspektiv på de nordiska ländernas kultur- och språksfär.