• 27.09.2022
  • 🇳🇴 Norwegen / Oslo und digital
  • Ministerrådet for likestilling og LGBTI; Ministerrådet for arbeidsliv og Ministerråd for utdanning og forskning
  • zur Website

Et likestilt Norden – tiltak og løsninger for framtidens utdanning og arbeidsliv

Endringer i demografi og utvikling av teknologi, digitalisering og det grønne skiftet er noen av de store utfordringene de nordiske landene har foran seg. Endringene kan ha betydning for arbeidskraftsbehov, hva slags kompetanse som kreves, og hvem som har tilgang til å delta i utviklingen framover. Hva betyr disse endringene i et likestillingsperspektiv, og hvordan sikrer vi at endringene bidrar til et likestilt og bærekraftig Norden?

Konferansen løfter fram noen av likestillingsutfordringene som gjør seg gjeldende i framtidens utdanning og arbeidsliv, og vil peke på tiltak og løsninger for å komme nærmere et mer likestilt arbeidsmarked.

Hvordan sikrer vi et Norden hvor utdanning og arbeidsliv fremmer likestilling og motvirker diskriminering? Kan vi få til et Norden med der trange kjønnsnormer, fordommer og stereotypier ikke begrenser den enkeltes muligheter og mobilitet i utdanning og arbeidsliv? Og et Norden som legger til rette for samfunnsutvikling, velferd og tjenester som møter en mangfoldig befolkning med ulike behov?