• 08.06.2020 - 09.06.2020
  • 🇸🇪 Schweden / Falun
  • Högskolan Dalarna
  • zur Website
  • abgesagt / verschoben

Forum för Textforskning (FoT) 15

Temat för konferensen är "land och stad". I dagens samhällsdebatt behandlas stad och landsbygd ofta som varandras motsatser och inte sällan målas stora motsättningar upp mellan dem. Hur ser dessa diskurser om land och om stad ut i olika sammanhang – i dagspressen, på förskolan, i politiken, i livsstilsmagasinen eller i reklamen? Hur har diskurserna förändrats över tid?

Vi vill att temat land och stad ska tolkas i vid bemärkelse och välkomnar särskilt infallsvinklar som är nya för språkvetenskapen. Undersökningar som behandlar både land och stad ur textforskningsperspektiv är lika välkomna som studier som uteslutande kretsar kring bara ett av dessa teman. Tre plenarföreläsare kommer att belysa temat ur olika synvinklar och dessutom får vi tillfälle att diskutera det vidare under ett panelsamtal med frågan "Hur kan språkvetenskapen bidra till förståelsen av begreppen land och stad?"

Liksom tidigare år är konferensen öppen för föredrag och workshoppar som rör textforskning i fältets hela bredd: diskursanalys, retorik, skrivforskning, läsforskning, språkteknologi, literacy- och skriftbruksforskning, översättningsforskning, litterär stilistik, läsbarhetsforskning, facktextforskning, forskning om skolans och högskolans texter, myndighets- och marknadskommunikation.