• 04.11.2021 - 05.11.2021
  • 🇳🇴 Norwegen / Oslo
  • Forskergruppen for tekst og retorikk ved Universitetet i Oslo
  • zur Website

Forum for tekstforskning (FOT) #15

På grunn av den usikre smittevernsituasjonen vil konferansen arrangeres heldigitalt. Det er utvilsomt store fordeler med et fysisk arrangement, men vi vil søke å utnytte de teknologiske fordelene ved et digitalt arrangement med Zoom som hovedplattform.
Konferansens overordnede tema er Demokratisk kommunikasjon.

Temaet er valgt fordi:

  • Demokratispørsmålet er brennbart over hele verden for tiden, og pandemien har satt noen sentrale demokratispørsmål på spissen.
  • Nordisk forskning og refleksjon om demokrati generelt og nordiske demokratier er viktig å stimulere. (Nasjonalt, regionalt, lokalt, institusjonsspesifikt, jf. frivillige organisasjoner, fagbevegelse, demokrati i skolen etc.)
  • Vertsuniversitetet UiO er i ferd med å starte en større forskningssatsing med overskriften UiO:Demokrati (som videreføring av UiO:Norden)