• 09.06.2022 - 10.06.2022
  • 🇩🇰 Dänemark / Kopenhagen
  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet
  • zur Website

Gramino 3: Grammatik i Norden

Formålet med GRAMINO 3 er at samle forskere som arbejder med grammatiske forhold i de nordiske sprog (dansk, elvdalsk, færøsk, islandsk, norsk, svensk og relevante dialekter). Vi hilser alle typer af grammatisk forskning velkommen, fx i:

  • formel eller funktionel grammatik
  • synkron eller diakron grammatik
  • talesprog eller skriftsprog
  • dialekter eller standardsprog
  • første- eller andetsprogstilegnelse

Foredragene kan holdes på dansk, norsk, svensk eller engelsk.