• 03.11.2022
  • 🇳🇴 Norwegen / Oslo
  • Kilden kjønnsforskning.no
  • zur Website

Kildens årskonferanse: Likestilling for framtida

Kilden kjønnsforskning.no inviterer forskere, politikere og sivilsamfunn til vår årskonferanse: Likestilling for framtida – ti år etter Skjeie-utvalget.

Skjeie-utvalget ble nedsatt av den rødgrønne regjeringen i 2010 for å utrede norsk likestillingspolitikk. Utvalget ga ut to NOU-er. Den første utredet institusjonelle og organisatoriske rammer for likestillingspolitikken. Den andre analyserte norsk likestillingspolitikk i et livsløps-, klasse- og etnisitetsperspektiv, og kom i 2012.

Utvalget anbefalte en rekke tiltak for å styrke norsk likestillingspolitikk. Nå er tida inne for å rette søkelyset mot hvordan det står til med likestillingspolitikken i dag. Hvilken betydning fikk Skjeie-utvalget på sikt? Hva har det å si at Likestillingsloven i 2017 ble endret til å omfatte forbud mot diskriminering på andre områder enn kjønn? På hvilke samfunnsområder er det viktig at likestillingspolitikken tar grep i tida framover?