• 01.06.2023 - 02.06.2023
  • 🇳🇴 Norwegen / Stavanger
  • Senter for kjønnsstudier ved Universitetet i Stavanger
  • zur Website

KjønnsforskningNÅ! 2023

Annet hvert år samles kjønnsforskere og andre interesserte for å dele ny kunnskap, bygge nettverk og for å inspirere hverandre. Dette er en mulighet for å dele alt fra spirende ideer, kunstneriske, kreative og aktivistiske prosjekter, til ferdig forskning.

I år vil vi særlig invitere til bidrag som berører aktuelle problemstillinger med relevans for kjønnsforskningsfeltet, for eksempel klimakrisen, akademisk frihet, ‘kjønnsdebatten’, (anti)rasisme og anti-gender-bevegelsen, for å nevne noen. Vi understreker likevel at alle bidrag som er relevante i henhold til kjønnsforskningsfeltet vil vurderes.

I tillegg til presentasjoner vil konferansen fasilitere keynotes, paneler, kulturelle aktiviteter og en konferansemiddag. Dagen før konferansen begynner vil det avholdes en stipendiatsamling arrangert av den nasjonale forskerskole i kjønnsforskning.