• 27.04.2022 - 29.04.2022
  • 🇸🇪 Schweden / Lund
  • Nordiska föreningen för lexikografi och Svenska Akademiens ordboksredaktioner i Göteborg och Lund
  • zur Website

Lexikografi i Norden

Välkommen till den 16:e konferensen om lexikografi i Norden som är ett samarrangemang mellan Nordiska föreningen för lexikografi och Svenska Akademiens ordboksredaktioner i Göteborg och Lund.

Temat är: lexikografiska utmaningar.

Kvällen före konferensen, tisdag 26 april, anordnas en mottagning vid SAOB-redaktionen i Lund.