• 19.05.2021 - 21.05.2021
  • 🇸🇪 Schweden / Lund
  • Nordiska föreningen för lexikografi och Svenska Akademiens ordboksredaktioner i Göteborg och Lund
  • zur Website
  • abgesagt / verschoben

Lexikografi i Norden

Välkommen till den 16:e konferensen om lexikografi i Norden som är ett samarrangemang mellan Nordiska föreningen för lexikografi och Svenska Akademiens ordboksredaktioner i Göteborg och Lund.

Temat är: lexikografiska utmaningar.

Kvällen före konferensen, tisdag 18 maj, anordnas en mottagning vid SAOB-redaktionen i Lund.

Vill du hålla ett föredrag eller en posterpresentation under konferensen? Anmälan av abstract öppnar i oktober 2020.