• 03.11.2022 - 04.11.2022
  • 🇫🇮 Finnland / Helsinki
  • Helsingfors universitet; Finlandssvenska teckenspråkiga
  • zur Website

Med rätt att teckna. Symposium om finlandssvenskt teckenspråk

Välkommen till symposiet “Med rätt att teckna. Symposium om finlandssvenskt teckenspråk” vid Helsingfors universitet 3–4.11.2022! På agendan: aktuell forskning och insyn i livet som finlandssvensk teckenspråkig i Finland. ​

Bland föredragshållarna bl.a.: Jan-Ola Östman, Karin Hoyer, Tommi Jantunen, Satu Siltaloppi, Juhana Salonen, Hanna Lindberg, Laura Kanto, Janne Kankkonen med flera.

Symposiet är avgiftsfritt men kräver anmälan. Vi återkommer i höst med närmare information och ett detaljerat program.