• 11.06.2020 - 12.06.2020
  • 🇸🇪 Schweden / Umeå
  • Idé- och samhällsstudier, Humlab, Umeå universitet
  • zur Website
  • abgesagt / verschoben

Medicinjournalistikens historia i Sverige: Aktörer, arenor, ideal

Under senare tid har medicinhistorisk forskning uppmärksammat den centrala betydelsen av medier och journalistik för medicinska kontroverser, skandaler och händelser i Sverige. Den mediala framställningen av medicinsk forskning, praktik och politik bidrar till att forma olika aktörers uppfattningar. Mediala berättelser och journalistiska praktiker deltar i förlängningen också i formandet och omformandet av medicinens vetanden och göranden samt av dess sociala, politiska och organisatoriska kontexter. Men trots denna nyare forskning vet vi fortfarande relativt lite om den svenska medicinjournalistikens historiska framväxt, företrädare och arenor.

Syftet med workshopen är därför att samla forskare inom olika historiska forskningsfält för att diskutera olika aspekter av medicinjournalistikens historia i Sverige. Bidrag kan behandla valfri period, material eller tematik, samt tolka begreppet medicinjournalistik både kreativt och inklusivt.