• 27.11.2024 - 29.11.2024
  • 🇳🇴 Norwegen / Oslo
  • Universitetet i Oslo
  • zur Website

MONS 20 – 20. møte om norsk språk

MONS er den største konferansen for utforskning av norske språk og det viktigste forumet for utveksling av resultat, ideer og synspunkt knytta til forskning på norske språk uavhengig av særdisiplin og teoretisk retning.

Konferansen har blitt holdt annethvert år siden 1985 og vender seg til forskere og masterstudenter.

Frist for innsending av sammendrag til foredrag (inkludert foredrag i dugnadsgrupper): fredag 7. juni  

Påmeldingsfrist: 15. september