• 14.06.2023 - 15.06.2023
  • 🇸🇪 Schweden / Stockholm
  • Det terminologiska nätverket Nordterm, Nätverket för språknämnderna i Norden
  • zur Website

Nordterm 2023

För första gången samlar det terminologiska nätverket Nordterm och Nätverket för språknämnderna i Norden, NSN, till en gemensam konferens 14–15 juni i Stockholm. Konferensen Nordterm 2023 välkomnar forskare och praktiker från hela Norden med intresse för årets konferenstema, ”Terminologi i samhällets tjänst”. Det breda anslaget ger plats åt olika språkvetenskapliga perspektiv på hur termer och fackspråk används i samhällsviktig kommunikation, framför allt utifrån områden som terminologiteori, språkvård, språkpolitik, klarspråk och översättning.

Vi som arrangörer hoppas att konferensen kommer att bidra till utbytet av språkliga och kulturella kunskaper och erfarenheter mellan deltagare från olika länder, främja nätverksbyggande och samarbete mellan personer och organisationer, och förstås i förlängningen stärka och förbättra samhällskommunikationen i Norden.