• 04.06.2020 - 05.06.2020
  • 🇳🇴 Norwegen / Tromsø
  • UiT Norges Arktiske Universitet
  • zur Website
  • abgesagt / verschoben

NORKOGs Sommerseminar 2020

Kognitivt sommerseminar ble første gang arrangert i Bergen i 2006, og årets arrangement i Tromsø er det niende i rekken. Seminaret arrangeres av forskningsgruppen CLEAR (Cognitive Linguistics: Empirical Approaches to Russian) og NORKOG, den norske foreningen for kognitiv lingvistikk. Sommerseminaret er en møteplass for alle kognitive lingvister i Norge og andre som er interessert i kognitiv lingvistikk i vid forstand.

Tidslinje for NORKOGs Sommerseminar 2020:

  • 01.02.2020: Frist for å sende inn sammendrag
  • 01.03.2020: Frist for å få tilbakemelding om sammendrag er godtatt
  • 01.04.2020: Frist for å registrere på forhånd (registrering er gratis, men bare de som registrerer på forhånd, får gratis konferansemiddag)
  • 04.-05.06.2020: NORKOGs Sommerseminar 2020

Vi ønsker å beholde norsk (alt. skandinavisk) som arbeidsspråk på sommerseminaret.