• 14.06.2019 - 15.06.2019
  • 🇳🇴 Norwegen / Tønsberg
  • Den norske historiske forening
  • zur Website

Norske historiedager 2019

Vi inviterer til å reflektere over hva norsk historisk forskning har vært, og hva det kan og bør være nå – i møte med fremtidens utfordringer. Temaet er vidtspennende og allment, og vi ønsker at konferansen skal gjenspeile det.

Samtidig kan temaet knyttes til flere utfordringer som har vært oppe i de siste års debatt. Felles for mange av dem er fagets forhold til nasjonen. Historiefaget har i Norge, som i de fleste andre land, hatt en nasjonsbyggende funksjon. Opprettelsen av Den norske historiske forening i 1869 kan tjene som eksempel; den ble etablert med eksplisitt hovedmål om å etablere et tidsskrift for utforskning av «Fædrelandets historie». Den nærmest naturgitte og uproblematiserte nasjonale rammen for historieforskningen er for lengst blitt utsatt for kritikk. Det var slik sett lite helt nytt i Norges forskningsråds evalueringsrapport Bortenfor nasjonen i tid og rom: fortidens makt og fremtidens muligheter i norsk historieforskning, som kom for ti år siden. For en tid gjorde likevel denne rapporten uttrykket «metodologisk nasjonalisme» til en gjenganger i debatten. Men skjedde det egentlig noe grunnleggende med norske historikeres praksis, og var det noe behov for det? Ved jubileet kan det være grunn til å reflektere over fagets forhold til nasjonen i et langtidsperspektiv.

Norske historiedager, som er vår felles møteplass som faghistorikere i Norge, burde være en velegnet arena for å diskutere spørsmål om fagets status, utvikling og utfordringer. Vi inviterer derfor historikere i Norge til å sende inn forslag til sesjoner for Norske historiedager 2019: Fortid – samtid – framtid.

Sesjonene varer i utgangspunktet to timer. Det er også anledning til å melde inn frittstående foredrag. Både sesjoner og frittstående foredrag meldes inn med et sammendrag (200–300 ord) med tittel og beskrivelse av tema. For sesjonsforslag må det også gjøres rede for format (presentasjoner, debatter eller andre formater) og deltakere. Det vil bli anledning til å revidere forslagene før publisering av endelig program.

Forslag til sesjoner og foredrag sendes til Jan Thomas Kobberrød