• 03.09.2021 - 05.09.2021
  • 🇳🇴 Norwegen / Tromsø,
  • Universitet i Tromsø
  • zur Website

Norske historiedager 2021

GRENSER – i grenseløs forstand – er tema for Norske historiedager 2021.

Siden fagmiljøet har invitert til samling i Tromsø, passer det fint å illustrere temaet grenser med det første kjente kartet over bare Norge, tegnet på midten av 1600-tallet av Johannes Blaeu. Her er det nordlige knapt med, og opplevelsen av å være litt ‘utafor kartet’, uteglemt og perifer for de toneangivende, har klart vært med å prege nordlige representasjoner. Noen av den nyere tids store utfordringer – sikkerhet, ressurser, masseturisme, klimakrise – har derimot gjort det nordlige og det arktiske meget sentral. Det nordlige er også grense mot De andre, særlig Russland, men like viktig er oppløsningen av de samme grensene når man ser på det kulturelle landskapet. Folkeslagene i nord har en lang og innviklet felles historie, og ofte i konflikt med grensedragninger definert andre steder.

Vi inviterer alle til å være med å drøfte grenser, forstått i videste forstand, men som alltid er det åpent for øvrige tema. Norske historiedager er en god møteplass for miljøet, og vi ønsker alle velkommen til noen flotte dager sammen i nord.