• 19.09.2019 - 20.09.2019
  • 🇳🇴 Norwegen / Borre
  • Områdesgruppen för forskning om tal och interaktion
  • zur Website

OFTI 37: Områdesgruppen för forskning om tal och interaktion

Tema for OFTI 37 er "Nye retninger i nordisk samtaleforskning". I de senere årene har nye retninger utviklet seg innen nordisk interaksjonsforskning. Konferansen løfter fram retninger som (1) interaksjonslingvistisk utforsking av nordiske språk, (2) den multimodale vendingen og (3) anvendt interaksjonsforskning. Disse temaene er forankret i pågående interaksjonsforskning ved Universitetet i Sørøst-Norge og Universitetet i Oslo.

Vi inviterer til både datasesjoner og paper-presentasjoner som er knyttet an til temaet, men som vanlig aksepteres alle foredrag innenfor emnet samtale og interaksjon. Presentasjonene kan holdes på et av de nordiske språkene og på engelsk.

Viktige datoer

28. april: påmeldingen åpner

9. september: frist for innsending av abstract til presentasjoner og datasesjoner

13. september: beskjed om antatt paper og datasesjon

9. september: påmeldingen stenger