• 20.11.2024 - 22.11.2024
  • 🇸🇪 Schweden / Huddinge
  • Institutet för språk och folkminnen och Södertörns högskola
  • zur Website

Perspektiv på revitalisering av minoritetsspråk

Språkrevitalisering är en allt mer angelägen fråga i vår tid såväl i Norden och i Europa som världen över. SH och Isof har båda under 2022–2024 särskilda regeringsuppdrag om revitalisering av de nationella minoritetsspråken.

Konferensen vill synliggöra både erfarenheter och forskning för att möjliggöra problematisering av revitalisering som begrepp, idé och praktik. Vi vill även öppna för en diskussion om hur aktivism och forskning ömsesidigt kan gynna varandra.

Konferensens tre dagar har olika mål. Den första dagen ägnas åt presentationer av erfarenheter från olika typer av aktuella projekt för revitalisering av de nationella minoritetsspråken. Den andra och tredje dagen fokuserar aktuell forskning om språkrevitalisering ur ett brett perspektiv.