• 03.02.2023 - 04.02.2023
  • 🇫🇮 Finnland / Åbo
  • Åbo universitet och Åbo Akademi
  • zur Website

Samtalsforskningsdagarna 2023

Konferensen för samman kommunikations- och interaktionsforskning kring temat Samtalsanalys, gemenskaper och expertis. Presentationerna kommer att fördjupa sig i praxis för gemenskaper och expertis i ett samhälle i utveckling med hjälp av samtalsanalys.

Temat är kopplat till aktuella samhällsförändringar som digitalisering, det förändrade medielandskapet samt språklig och kulturell mångfald i varierande gemenskaper. Kriser som coronapandemin, arbetskraftsbrist och det instabila globala läget påverkar också interaktionsmönster och praktiker i olika gemenskaper. Expertisen är nära kopplad till gemenskaperna, där interaktionspraxis bygger på gemenskapens villkor.

Plenarist på Samtalsforskningsdagarna är Niina Lilja, professor i professionel kommunikation vid Tammerfors universitet. Presentationerna kommer att representera en rad olika discipliner och är ofta tvärvetenskapliga i sig själva. Ketu-dagarna kommer att hållas på Åbo Akademis och Åbo universitets campus.