• 08.06.2021 - 11.06.2021
  • 🇫🇮 Finnland / Helsinki
  • Nordiska samarbetskommittén för namnforskning (NORNA)
  • zur Website

Sjuttonde nordiska namnforskarkongressen

Namn kan finnas på gränsen mellan olika länder, områden, kommuner och byar samt mellan urban och rural miljö. Dessutom kan namn finnas på gränsen mellan olika språk och olika kulturer. Gränser mellan olika namnkategorier är inte heller entydiga. Möten mellan olika vetenskapsområden kan också hjälpa onomastiken att hitta nya frågor och möjligheter. Inom kongressens tema Namn och gränser ryms presentationer av olika slag och ur olika synvinklar. Vi välkomnar undersökningar som på ett eller annat sätt tangerar temat.