• 07.06.2023 - 08.06.2023
  • 🇫🇮 Finnland / Åbo
  • Åbo Akademi
  • zur Website

Språkets funktion

På Språkets funktion symposiet diskuteras språkets djupaste väsen och språkforskningens grundläggande frågor allvarligt men avslappnat och utan att undvika risker. Forskare från alla vetenskapsgrenar, inte bara språkvetare, möter och intresserar sig för språket.

Titeln ”språkets funktion” hänvisar till det faktum att alla forskare som arbetar med språket måste ta ställning till dess funktion på åtminstone följande tre sätt:

  • Vad är språkets funktion i det tema som jag forskar i?
  • Vilka är språkets funktioner? Är någon av dem viktigare än de andra?
  • Varför finns språket överhuvudtaget och varför är det sådant som det är?