• 26.05.2021 - 27.05.2021
  • 🇫🇮 Finnland / Åbo
  • Åbo Akademi
  • zur Website

Språkets funktion

Det sjuttonde symposiet under temat Språkets funktion arrangeras i Åbo den 26–27.5.2021 (onsdag och torsdag). På grund av coronavirusepidemin ska symposiet hållas virtuellt via Zoom.

På symposiet diskuteras språkets djupaste väsen och språkforskningens grundläggande frågor allvarligt men avslappnat, utan att försöka undvika risker. Det är inte bara språkvetare som är intresserade av språket utan också forskare inom andra vetenskapsgrenar. Symposiets titel ”språkets funktion” härrör sig till det faktum att alla forskare som arbetar med språket måste ta ställning till dess funktion på åtminstone följande tre sätt:
– Vad är språkets funktion i det tema som jag forskar i?
– Vilka är språkets funktioner? Är någon av dem viktigare än de andra?
– Varför finns språket över huvud taget och varför är det sådant som det är?

Symposiet är tvåspråkigt: i både föredrag och diskussioner kan man fritt använda svenska eller finska. Vid behov går det bra att använda andra språk också.