• 31.03.2022 - 01.04.2022
  • 🇸🇪 Schweden / Uppsala
  • Kungl. Gustav Adolfs Akademien, Kungl.Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala och Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet
  • zur Website

Språkförändring i dagens samhälle

Den 31 mars till och med 1 april arrangeras ett symposium i Humanistiska teatern, i Engelska parken med titel "Variationslingvistik i Norden – språkförändringsprocesser i dagens samhälle". Symposiet arrangeras till minne av Bengt Nordberg (1936–2019), pionjär inom språklig variationsforskning och Nordens förste professor i sociolingvistik.

Flera högt kvalificerade variationsforskare i Norden kommer att framträda och ur olika aspekter belysa ämnet för symposiet.

Som föredragshållare framträder Frans Gregersen, Köpenhamn, Marika Tandefelt, Helsingfors, Helge Sandøy, Bergen, Ellen Bijvoet och Karin Senter, Uppsala, Pirkko Nuolijärvi, Helsingfors, Eva Sundgren, Eskilstuna och Unn Røyneland, Oslo.

En paneldebatt på temat ”Variationslingvistikens framtid?” avslutar programmet. Diskussionen leds av Olle Josephson, Stockholm.

Vi i organisationskommittén vill stimulera till forskning inom variationslingvistiken genom att synliggöra tidigare decenniers teoretiska och metodiska utveckling på området och peka på möjliga vägar för framtiden.