• 12.05.2022 - 14.05.2022
  • 🇫🇮 Finnland / Åbo
  • Institutionen för språk- och översättningsvetenskap vid Åbo universitet
  • zur Website

Språkvetenskapsdagar 2022

Konferensens teman är Kontakter, korpusar och variation. Temat kan dock tolkas innehålla även andra teman så som mångfalden av forskningsämnen, forskningsföremål, teoretiska referensramar och metoder som representerar diversitet och variation inom forskning. Vi tar gärna emot förslag som berör dessa teman, men även förslag till andra språk- och översättningsvetenskapliga ämnen för sektions-, workshops- och posterföreläsningarna.

I första hand är det meningen att ordna dagarna som närkonferens. Vi följer dock coronaläget och meddelar närmare senast i januari-februari i vårt andra rundbrev.

Plenumföreläsare på Språkvetenskapsdagarna i Åbo är Antti Kamunen (Uleåborgs universitet), Peter Slomanson (Tammerfors universitet), Camilla Wide (Åbo universitet) och Bodo Winter (University of Birmingham). På programmet står det vid sidan av plenar-, sektions-, workshops- och posterföreläsningarna en paneldiskussion som organiseras av Suomen kielitieteellinen yhdistys.